Cafer Pala

Photographer and Videographer

F L E X İ B L E S H İ E L D

Biyolojik kategoride “cinsiyet” ve kültürel kategoride “toplumsal cinsiyet” olarak sınıflandırılan, erkek ve dişilere çeşitli roller biçilen günümüz toplumlarında belirli objelerin cinsiyete özgü kılınması, burada; yani ayrışmanın kategorisinde cinsiyetlere belirli sınırlamalar getirir.Bu projede toplumsal cinsiyetin, kadınlara biçtiği rollerden ve objelerden biri olan plastik eldivenin korunma kılıfı olarak kullanılışı ile “yapay” toplumsal sınırlar içindeki ikili ilişkilerin karşılıklı ve toplum ile etkileşimi esnasında tepkimeye yol açan temasları sorgulanmaktadır.

Next Post

Previous Post

© Cafer Pala

fapatech