Cafer Pala

Photographer and Videographer

MEMORY OF FİSH

Balık metaforu üzerinden insanın yaşam ve varolma biçimiyle;  şehirleşme döngüsünü, balık hafızasıyla; insanın geçici anılarını karşılaştırıyor. Sudan  gelen bu iki canlının sudaki yansımasını göstermeye çalışıyor.

memory of fish from Cafer Pala on Vimeo.

It is compared memory of fish that form of existence and life, pollution, cycle of urbanization to temporal memories on the metaphor of fish. it tries to show us how these two organism have reflection on the water.

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© Cafer Pala

fapatech